Privacybeleid

Deze webpagina bevat ons volledig privacybeleid met betrekking tot al jouw interacties op deze website. Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van jou die wij verwerken wanneer je deze website bezoekt en wanneer je interactie met ons hebt via deze website (bv. wanneer je onze producten koopt of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief).

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op gegevens van natuurlijke personen, nl. persoonsgegevens. Dit privacybeleid is dus niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen. Via dit privacybeleid informeren wij jou over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Voor zover toegelaten door de wet, hebben wij het recht om dit privacybeleid (geheel of gedeeltelijk) te allen tijde bij te werken of aan te passen. De versie die gepubliceerd is op deze website is de momenteel van kracht zijnde versie. Indien wij ons privacybeleid substantieel aanpassen, dan zullen wij jou hiervan op de hoogte brengen.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De volgende entiteit is de verwerkingsverantwoordelijke: LeeWrangler Belgium Services BVBA, met adres te België, 2600 Berchem, Posthofbrug 2 – 4, the Link 1.

2. Hoe kan je de verwerkingsverantwoordelijke contacteren?

Je kan ons contacteren voor al jouw vragen en verzoeken in verband met ons gebruik van jouw persoonsgegevens of voor de uitoefening van jouw rechten via e-mail: [email protected] of via post: LeeWrangler Belgium Services BV, t.a.v. Juridisch Departement, België, 2600 Berchem, Posthofbrug 2 – 4, The Link.

3. Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren:

- Wij verzamelen de persoonsgegevens die je ons zelf verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn: wanneer je een account bij ons maakt, wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer je onze producten koopt via de website, wanneer je met onze klantendienst communiceert.

Dit kan gaan om de volgende persoonsgegevens: jouw naam, jouw e-mailadres, jouw postadres, jouw telefoonnummer, jouw leeftijd, jouw geslacht, jouw koopgeschiedenis, jouw voorkeuren en interesses, ...

- Wij verzamelen persoonsgegevens via geautomatiseerde hulpmiddelen (zoals cookies en andere opvolgingstechnologieën).

Als je hier meer over wil lezen, dan kan je dat doen in ons : cookiebeleid

4. Wat verwachten wij van jou?

Als je ons jouw persoonsgegevens verstrekt, dan verzoeken wij jou om te verifiëren dat deze volledig en correct zijn. Indien jouw persoonsgegevens veranderen, dan verzoeken wij jou om deze verandering onmiddellijk aan ons te communiceren (bv. door jouw gegevens in jouw account bij te werken).

5. Ben je verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken?

Meestal is het vereist dat je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Zo hebben we jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig wanneer je producten via onze website koopt (bv. voor betalings- en leveringsdoeleinden), wanneer je een account wil aanmaken, wanneer je je wil inschrijven voor onze nieuwsbrief, loyauteitsprogramma’s, promoties of andere initiatieven, of wanneer je met ons wil communiceren. Als je in deze gevallen zou weigeren om jouw persoonsgegevens aan ons mee te delen, dan zou het voor ons onmogelijk zijn om het koopcontract met jou uit te voeren of jou de gevraagde dienst, producten of informatie te verschaffen.

Het geven van jouw persoonsgegevens voor onderzoeks-, analyse-, marketing- of andere profileringsdoeleinden is optioneel. Je zal nog steeds een koopcontract met ons kunnen afsluiten indien je weigert om jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden aan ons te geven.

6. Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens en hoe lang houden wij deze bij?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden op basis van de volgende verwerkingsgronden:

- KLANTENBEHEER

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het doeleinde van “klantenbeheer”: aanmaken en beheer van jouw account, afhandeling van jouw bestellingen; afhandeling van leveringen; afhandelingen van terugzendingen; facturatie; diensten na verkoop; klantendienst.

De verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk om het koopcontract met jou uit te voeren (wanneer je goederen van ons koopt op onze website sluit je een contract met ons af).

Wij houden jouw persoonsgegevens bij gedurende 10 jaar vanaf het moment van jouw laatste aankoop (tenzij in geval van een rechtsvordering, in welk geval de bewaartermijn voor het doeleinde geschillenbeslechting van toepassing is).

- OPVOLGING VAN KLANTEN

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het doeleinde van “opvolging van klanten”: opvolging van solvabiliteit; preventie, monitoring, opsporing en sanctionering van fraude en inbreuken.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde te verwerken.

Wij houden jouw persoonsgegevens bij gedurende 10 jaar vanaf het moment van jouw laatste aankoop (tenzij in geval van een rechtsvordering, in welk geval de bewaartermijn voor het doeleinde geschillenbeslechting van toepassing is).

- WETTELIJKE EN FISCALE VERPLICHTINGEN

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het doeleinde van “voldoening van onze wettelijke en fiscale verplichtingen”: boekhouding; fiscale verplichtingen; antwoorden op verzoeken van gerechtelijke en andere bevoegde overheden.

Wij houden jouw persoonsgegevens bij gedurende 10 jaar vanaf het moment van jouw laatste aankoop (tenzij in geval van een rechtsvordering, in welk geval de bewaartermijn voor het doeleinde geschillenbeslechting van toepassing is).

- DIRECT MARKETING DOELEINDEN

Indien wij jouw toestemming hiervoor hebben, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor “direct marketing doeleinden”: beheer van jouw inschrijving op onze nieuwsbrieven of mailinglijsten; beheer van jouw inschrijving op onze loyauteitsprogramma’s; beheer van jouw deelname aan promoties, wedstrijden of andere initiatieven.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden enkel indien wij jouw toestemming hiervoor hebben. Wij vragen jouw toestemming op het ogenblik dat wij jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden verzamelen.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang je jouw toestemming niet hebt ingetrokken.

Voor meer informatie over hoe je jouw toestemming moet intrekken, zie sectie 10 “Wat zijn jouw rechten?”.

- ONDERZOEKS- EN ANALYSEDOELEINDEN

Indien wij jouw toestemming hiervoor hebben, verwerken wij jouw persoonsgegvens voor “onderzoeks- en analysedoeleinden”: wij volgen en analyseren jouw gebruik van onze website om deze te verbeteren; beheer van jouw deelname aan onderzoeken.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden enkel indien wij jouw toestemming hiervoor hebben.

Om jouw gebruik van onze website te analyseren gebruiken wij cookies en andere opvolgingstechnologieën. Je kan jouw toestemming beheren en intrekken in overeenstemming met ons cookiebeleid

Als je deelneemt aan een onderzoek, dan vragen wij jouw toestemming op het ogenblik dat jij dit onderzoek invult.

Gegevens die wij echter hebben verzameld via cookies en andere opvolgingstechnologieën zijn onderworpen aan de specifieke vervaltermijnen van deze cookies (meer informatie hierover in ons cookiebeleid

Voor meer informatie over hoe je jouw toestemming moet intrekken, zie sectie 10 “Wat zijn jouw rechten?”.

- PROFILERINGSDOELEINDEN

Indien wij jouw toestemming hiervoor hebben, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor “profileringsdoeleinden”: profilering van jouw interesses en koopgeschedenis; gedragsmatige reclame; personalisering van inhoud; creatie van custom audiences; creatie van lookalike audiences.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden enkel indien wij jouw toestemming hiervoor hebben.

Een deel van jouw profiel kan gemaakt worden via cookies en opvolgingstechnologieën. Je kan jouw toestemming beheren en intrekken in overeenstemming met ons cookiebeleid

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang je jouw toestemming niet hebt ingetrokken.

Gegevens die wij echter hebben verzameld via cookies en andere opvolgingstechnologieën zijn onderworpen aan de specifieke vervaltermijnen van deze cookies (meer informatie hierover in ons cookiebeleid

Voor meer informatie over hoe je jouw toestemming moet intrekken, zie sectie 10 “Wat zijn jouw rechten?”.

- GESCHILLENBESLECHTING

In geval van een rechtsvordering waarin jij bent betrokken, verwerken we jouw persoonsgegevens voor het doeleinde van “geschillenbeslechting”: instellen van, uitoefening van en verdediging tegen een rechtsvordering.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken gedurende mogelijke geschillenbeslechting.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens voor 10 jaar vanaf het ogenblik van finaal einde van de rechtsvordering in kwestie.

7. Wat bedoelen wij met een “gerechtvaardigd belang” om jouw persoonsgegevens te verwerken?

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang, dan betekent dit dat deze verwerking bijdragt aan de economische, commerciële, sociale en financiële belangen van ons en onze belanghebbenden (aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers, bezoekers, verbonden ondernemingen, etc.). Indien je meer informatie wil over de gerechtvaardigde belangen die wij nastreven, dan kan je altijd bij ons terecht (zie sectie 2 voor zijn contactgegevens).

8. Geven wij jouw persoonsgegevens door aan derde partijen

Ja, wij geven jouw persoonsgegevens door aan de volgende categorieën van ontvangers:

 • Onze werknemers die jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken;
 • Andere entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde Kontoor Brands Groep;
 • Ondernemingen of personen die namens ons persoonsgegevens verwerken (zogenaamde verwerkers);
 • Bedrijven of personen die diensten aan ons of aan onze werknemers leveren;
 • Openbare overheden, agentschappen, autoriteiten of werkraden voor hun institutionele doeleinden;
 • Gerechtelijke overheden indien dit wettelijk verplicht is;
 • Derde partijen in het geval van bedrijfsverrichtingen.
9. Geven wij jouw persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland + Noorwegen + Liechtenstein)?

Ja, wij geven jouw persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (bv. entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde Kontoor Brands Group die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn of verwerkers of dienstverleners die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn). In deze gevallen zorgen wij voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens (indien je een lijst wilt van deze derde landen, dan kan je ons steeds contacteren; zie sectie 2).

10. Wat zijn jouw rechten?

Jij hebt verschillende rechten waarvoor je ons kan contacteren (door contact op te nemen met onze DPO):

 • Je hebt altijd het recht op toegang. Dit laat jou toe om te controleren welke persoonsgegevens wij over jou hebben.
 • Je hebt altijd het recht op verbetering. Dit laat jou toe om foutieve of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren.
 • In sommige gevallen heb je een recht op wissing van jouw persoonsgegevens. Dit laat jou toe om ons te vragen om persoonsgegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wij zijn niet altijd verplicht om jouw persoonsgegevens te verwijderen wanneer jij hierom verzoekt. Indien je dergelijk verzoek maakt, en wij zijn van mening dat we niet verplicht zijn om hierop in te gaan, dan zullen wij jou op de hoogte brengen van onze redenen hiervoor.
 • In sommige gevallen heb je een recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit laat jou toe om ons te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te bevriezen zonder de persoonsgegevens evenwel te verwijderen. Wij zijn niet altijd verplicht om jouw persoonsgegevens te verwijderen wanneer jij hierom verzoekt. Indien je dergelijk verzoek maakt, en wij zijn van mening dat we niet verplicht zijn om hierop in te gaan, dan zullen wij jou op de hoogte brengen van onze redenen hiervoor.
 • In sommige gevallen heb je een recht op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit laat jou toe om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Wij zijn niet altijd verplicht om jouw bezwaar in te willigen. Dit recht is enkel van toepassing wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, en zelfs dan kan het soms zijn dat wij niet verplicht zijn om jouw verzoek in te willigen. Indien je dergelijk verzoek maakt, en wij zijn van mening dat we niet verplicht zijn om hierop in te gaan, dan zullen wij jou op de hoogte brengen van onze redenen hiervoor.
 • In sommige gevallen heb je een recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens. Dit laat jou toe om jouw persoonsgegevens van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere verwerkingsverantwoordelijke over te plaatsen. Dit recht kan enkel uitgeoefend worden voor gegevens die wij verwerken op basis van de noodzaak om het contract met jou uit te voeren en dan ook enkel voor persoonsgegevens die jij aan ons hebt gegeven.
 • Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming heb je het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van jouw toestemming zal enkel een toekomstige invloed hebben en zal de rechtmatigheid van verwerkingen voorafgaand aan jouw intrekking niet beïnvloeden. Voor inschrijvingen op nieuwsbrieven en mailinglijsten, kan je jouw toestemming intrekken door je uit te schrijven voor de nieuwsbrieven of mailinglijsten (onderaan elke nieuwsbrief of mailing vind je een uitschrijvingsknop). Voor de verwerking van persoonsgegevens via cookies en andere opvolgingstechnologieën kan je jouw toestemming intrekken en beheren in overeenstemming met ons cookiebeleid
11. Wil je een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit?

Je kan altijd een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De leidende toezichthoudende autoriteit voor ons is de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, [email protected].