Verkoopsvoorwaarden

1. Wat is dit document? Waarom is het belangrijk?

Deze verkoopsvoorwaarden (“Verkoopsvoorwarden”) regelen you aankoop van de producten die wij promoten en verkopen via deze Website (“Producten”) en de levering van deze Producten naar de landen waar wij leveren. “Website” betekent deze website waar u zich momenteel bevindt. Wanneer je een aankoop via deze website maakt, vragen wij jouw aanvaarding van de Verkoopsvoorwaarden en, als je deze accepteert, komt er een contract tussen ons tot stand waarop deze Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn. Het is dus van groot belang dat je deze Verkoopsvoorwaarden grondig leest vooraleer je een bestelling voor Producten op de Website plaatst (“Bestelling”).

Indien je meer informatie wil, dan kan je altijd onze FAQ pagina bekijken of onze Klantendienst contacteren via de gegevens op onze “Contacteer Ons” pagina.

2. Wie zijn wij?

In deze Verkoopsvoorwaarden betekenen “wij” of “onze” de verkoper van de Producten, of met andere woorden, de entiteit die verantwoordelijk is voor het verkopen aan consumenten in het land dat jij kiest voor de levering van de Producten. Om te weten welke entiteit dit is, dan kan je onze lijst van entiteiten hier raadplegen. Indien je al een aankoop hebt gemaakt, dan kan je deze entiteit ook altijd verifiëren op jouw betalingsbewijs. Je kan ons contacteren via onze Contacteer Ons pagina, die beheerd wordt door onze klantendienst.

3. Zijn beschrijvingen van de Producten en prijzen foutloos?

Wij doen ons best om er voor te zorgen dat de informatie over Producten correct en altijd bijgewerkt zijn. Het kan echter altijd gebeuren dat er foutjes in de beschrijving en/of prijzen van de Producten sluipen, of dat de Producten niet beschikbaar zijn op het ogenblik dat jij deze wil kopen.

Bovendien kunnen de kleuren op jouw scherm afhangen van jouw computer- en beeldscherminstellingen, dus wij kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren correct weergeeft.

Wij behouden ons het recht voor om de informatie over Producten op de Website te wijzigen, met inbegrip van informatie over prijzen, beschrijvingen en beschikbaarheid. Deze wijzigingen zullen echter geen invloed hebben op Bestellingen waarvoor je reeds een Bestellingsbevestiging hebt ontvangen (zie hieronder).

4. Hoe maak je een aankoop via de Website?

Hier beschrijven we alle nodige stappen voor het maken van een aankoop (in juridische termen, hoe je een koopcontract kan afsluiten) op onze Website. Deze procedure is ook beschikbaar in de volgende talen, afhankelijk van welke lokale website je bezoekt: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Pools.

Het afgesloten contract zal door ons aan jouw ter beschikking gesteld worden op het einde van het de procedure en zal ook voor ons toegankelijk (maar niet wijzigbaar) zijn in de toekomst.

Stap 1: je plaatst een Bestelling

Om een aankoop te doen, moet je eerst een Bestelling voor Producten plaatsen. Vervolgens moet deze Bestelling door ons bevestigd worden.

Om een Bestelling te plaatsen moet je 18 jaar of ouder zijn. Om een bestelling te plaatsen moet je de Producten die je wil selecteren op de Website, jouw leveringsmethode, en, indien gewenst, andere optionele diensten aanduiden en tot slot op “Koop Nu” klikken. Wij aanvaarden geen Bestellingen die op een andere manier worden geplaatst.

Stap 2: wij bevestigen ontvangst van jouw Bestelling

Wanneer jij een Bestelling via de Website plaatst ontvang je automatisch een e-mail die jouw Bestelling bevestigt (“Bestellingsbevestiging”). De Bestellingsbevestiging bevat alle informatie over jouw Bestelling (zoals bestellingsnummer, informatie over bestelde producten, prijzen, jouw leveringsadres, leveringskosten, ...). De Bestellingsbevestiging is geen aanvaarding van jouw Bestelling.

Stap 3 (optioneel): voorafgaandelijke betaling via een Alternatieve Betalingswijze (ABW)

Wij innen betaling voor een Bestelling normaal pas vanaf bevestiging van de levering van de Producten naar jou (zie Stap 4).

Als je echter verkiest om te betalen via een ABW waardoor je voorafgaandelijk betaalt, zullen we de betaling innen op het ogenblik van de Bestellingsbevestiging (zie Stap 2). Voor meer informatie hierover kan je steeds onze Betalingsvoorwaarden bekijken.

Stap 4: we bevestigen dat de Producten naar jou zijn verzonden – Contract afgesloten!

Wanneer jouw Bestelling door ons is aanvaard, sturen we jou een e-mail met bevestiging dat alle Producten, of een gedeelte ervan, zijn verzonden (“Verzendingsbevestiging”).

Op het ogenblik dat je de Verzendingsbevestiging hebt ontvangen, is jouw Bestelling finaal door ons aanvaard en is er een aankoopcontract tussen ons tot stand gekomen voor de de effectief verzonden Producten. Dit contract bestaat uit: jouw Bestelling, de Bestellingsbevestiging, de Verzendingsbevestiging en de op dat ogenblik van kracht zijnde Verkoopsvoorwaarden. Geen andere voorwaarden zullen van toepassing zijn.

De Verzendingsbevestiging zal een onwijzigbare kopie van de dan van kracht zijnde Verkoopsvoorwaarden bevatten.

5. Wat gebeurt er als Producten niet beschikbaar zijn?

We zullen redelijke maatregelen nemen om er voor te zorgen dat informatie over Producten steeds correct is. Wanneer je echter een Bestelling plaatst, kan het gebeuren dat bepaalde Producten niet voorradig zijn.

Indien de Bestelling meerdere Producten omvat, dan zal het afgesloten contract enkel betrekking hebben op die Producten die uitdrukkelijk vermeld zijn in de Verzendingsbevestiging. Dit is ook van toepassing zelfs wanneer – afhankelijk van de betalingswijze die jij hebt geselecteerd – jij hebt betaald voor de afsluiting van het contract. Indien in dat geval het contract nog steeds niet is afgesloten, voor welke reden ook, dan zullen wij jou hiervan via e-mail informeren (indien er een gedeeltelijke contractuele aanvaarding is, dan gebeurt dit in de Verzendingsbevestiging) en zullen wij jouw voorafgaandelijke betaling onverwijld terugbetalen.

6. Verificatie van gegevens

Wanneer je een Bestelling plaatst, kan het gebeuren dat wij bepaalde verificaties doen vooraleer we jouw Bestelling uitvoeren. Dit kan gaan om een verificatie van jouw adres of het controleren op fraude. Vermoedelijke fraude op onze Website zal worden onderzocht en, indien nodig, vervolgd.

7. Wanneer Bestellingen niet worden aanvaard

Hoewel we steeds ons best doen om Bestellingen te aanvaarden, kunnen we in bepaalde gevallen Bestellingen ook weigeren. Bijvoorbeeld:

  • Jij geeft ons onvolledige, foutieve of frauduleuze informatie met betrekking tot jouw identiteit, leeftijd, betalingsgegevens, facturatiegegevens, leveringsadres, ...;
  • We ontdekken dat er een fout op onze Website stond met betrekking tot de Producten die je hebt besteld, bijvoorbeeld voor wat betreft de prijs of de beschrijving van deze Producten;
  • De bestelde Producten zijn niet langer voorradig of beschikbaar;
  • Wij hebben redelijke vermoedens dat jij van plan bent om de Producten door te verkopen. De Website is uitsluitend bedoeld voor ons om onze Producten rechtstreeks aan eindconsumenten te verkopen. Dit betekent dat de aankoop van producten voor herverkoop verboden is. Naast het weigeren van jouw Bestelling, hebben wij ook het recht om andere acties tegen jou te ondernemen in dit geval, zoals, een beperking om aan jou te verkopen of de schorsing of sluiting van jouw account.

Indien we jouw Bestelling niet kunnen accpeteren dan zullen wij jou hierover zo snel mogelijk via e-mail contacteren, maar in geen geval later dan 30 dagen na jouw Bestelling. Indien we jouw Bestelling niet kunnen aanvaarden omdat de Producten niet langer beschikbaar zijn, of omdat er een fout is geslopen in de prijs/beschrijving van de Producten, zullen wij alle reeds door jou betaalde gelden terugbetalen.

Indien je een ABW hebt geselecteerd, kan het gebeuren dat we jouw betaling reeds hebben geïnd wanneer we ontdekken dat de Producten onbeschikbaar zijn. In dit geval zullen we onmiddellijk contact met jou opnemen en jou terugbetalen.

8. Hoe kan je voor de Producten betalen?

We aanvaarden verschillende betalingswijzen op deze Website. Je vindt alle details hierover in onze Betalingsvoorwaarden

De weergegeven aankoopprijzen op de Website zijn met BTW inbegrepen. Leveringskosten worden per Bestelling aangerekend en hangen af van het land naar waar wij jouw Bestelling moeten verzenden.

Prijzen worden aangegeven in de lokale munteenheid van jouw land.

De totaalprijs die wordt weergegeven op het einde van het bestelproces is inclusief belastingen, lasten en verzendingskosten. Deze prijs wordt opgenomen in de Bestellingsbevestiging.

9. Wanneer worden de Producten geleverd? Kan je jouw verzending volgen?

We bieden verschillende verzendingswijzen aan. Jij kan kiezen welke wijze het beste bij jouw voorkeuren past. Per verzendingswijze kunnen er verschillende voorwaarden of leveringskosten van toepassing zijn. Je kan de details hierover teruglezen in onze Leveringsvoorwaarden.

Je kan de verzending van jouw Producten volgen door te klikken op de “Track My Order” link in de Verzendingsbevestiging. Deze link stuurt je door naar de website van de koerier, dewelke niet door ons wordt gecontroleerd.

10. Je wilt een Product terugzenden. Wat moet je doen?

Hoewel wij hopen dat je tevreden bent met jouw aankopen, begrijpen we indien je bepaalde Producten wil terugzenden. Indien je niet tevreden bent over de Producten of je verandert van gedachte, kan je Producten terugzenden binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de Producten (herroepingsrecht).

Bovendien kan je gebrekkige Producten ook terugsturen binnen een termijn van 2 jaar (of indien de lokale wetgeving een langere termijn hiervoor bepaalt, binnen deze langere termijn) (wettelijke garantie voor consumptiegoederen).

In beide gevallen kan je een terugbetaling krijgen. Je kan de details hierover teruglezen in ons Retourbeleid.

11. Wie kan je telefoneren indien je problemen met een aankoop of een Product heb of als je een klacht hebt? Bieden wij een dienst-na-verkoop aan?

Indien je problemen hebt, je een klacht wilt indienen met betrekking tot een Product of een aankoop, of je assistentie na verkoop nodig hebt, dan kan je ons contacteren via de gegevens op onze “Contacteer Ons” pagina die wordt beheerd door onze Klantendienst.

12. Gebeurtenissen buiten onze controle

Soms vinden er gebeurtenissen plaats waarover wij geen controle hebben. Voorbeelden hiervan zijn: stakingen, lock-outs of andere vakbondsacties door derden, burgerlijke onrust, rellen, invasies, (dreigingen van) terrorisme, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging tot of voorbereiding van oorlog, brand, explosies, stormweer, overstromingen, aardbevingen, bodemverzakkingen, epidemische of andere natuurlijke rampen, falen van het openbare of particuliere telecommunicatienetwerk.

Indien er een gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt die een invloed heeft op de uitvoering van onze verplichtingen, zullen wij jou zo snel als redelijkerwijze mogelijk verwittigen en zullen onze verplichtingen opgeschort worden. De tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen zal evenredig verlengd worden met de duur van de gebeurtenis buiten onze controle.

Indien de gebeurtenis buiten onze controle een invloed heeft op onze levering van een product naar jou, dan zullen wij een nieuwe leveringsdatum met jou afspreken nadat de gebeurtenis buiten onze controle voorbij is. Je mag jouw Bestelling annuleren in geval van een gebeurtenis buiten onze controle en je niet langer wenst om de Producten te ontvangen.

13. Wat is onze aansprakelijkheid indien er iets mis is bij een aankoop of een Product?

Onze aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van lichte nalatigheid, ongeacht de wettelijke grond, is als volgt beperkt: (i) wij zijn aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die gewoonlijk is voor dit type contract als gevolg van een substantiële contractuele schending; (ii) wij zijn niet aansprakelijk voor enige andere lichte nalatigheid aan enige andere toepasselijke zorgplicht.

De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor enige verplicht wettelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid ten gevolge van opzettelijk veroorzaakte persoonlijke letsels. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn bovendien niet van toepassing indien en voor zover wij specifieke garanties hebben opgenomen. De bovengaande bepalingen zijn ook van toepassing op onze aansprakelijkheid voor minieme onkosten.

Jij zal in elk geval de gepaste maatregelen treffen om schade te voorkomen en te beperken.

Gelieve ook te noteren dat wij niet aansprakelijk kunnen zijn voor vertragingen in het uitvoeren van onze verplichtingen of de niet-uitvoering van onze verplichtingen onder deze Verkoopsvoorwaarden indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten onze controle (zie sectie 12 van deze Verkoopsvoorwaarden), nalatigheid bij onze leveranciers, het niet geven van correcte informatie door jou aan ons of het niet tijdig uitvoeren van betalingen door jou. Wij zullen jou van zulke gebeurtenissen informeren zo snel als mogelijk nadat ze plaatsvinden en we zullen ons best doen om de impact ervan op onze verplichtingen te verminderen.

Indien deze onderbreking langer dan 2 weken duurt, dan kan je jouw Bestelling annuleren en een terugbetaling vragen. Niets in deze Verkoopsvoorwaarden beperkt jouw wettelijke rechten als consument, zoals jouw herroepingsrecht of jouw recht op kosteloze garantie voor gebrekkige goederen zoals vermeld in sectie 10 . Bovendien zal niets in deze Verkoopsvoorwaarden onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor gevallen waarin onze aansprakelijkheid niet beperkt of uitgesloten kan worden op grond van de toepasselijke wetgeving.

14. Worden jouw persoonsgegevens verzameld en verwerkt via de Website? Waarom? Hoe?

Als je een Bestelling plaatst, begrijp je dat wij jouw persoonsgegevens mogen opslaan, verwerken en gebruiken om het bestellingsproces uit te voeren. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.

15. Gebruik van de Website

Het gebruik van de Website is onderhevig aan de Website Gebruiksvoorwaarden.

16. Welke wet is van toepassing? Welke rechtbank is bevoegd in geval van een geschil? Is er een mogelijkheid tot alternatieve geschillenbeslechting?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan de toepasselijke wetgeving (met uitsluiting van de collisieregels) van het land waarin jouw Bestelling geleverd zal worden, zoals, maar niet beperkt tot, de lokale wetgeving in jouw land ter uitvoering van de Consumentenrichtlijn 2011/83/EU.

De rechtbanken van het land waarin jouw Bestelling geleverd wordt zijn exclusief bevoegd voor geschillen met betrekking tot aankopen gedaan op deze Website of tot Producten. Deze bevoegdheidsaanduiding sluit jouw mogelijk recht niet uit om een rechtsvordering in te stellen in de gebruikelijke woonplaats of domicilieplaats van de consumenten.

De Europese Commies voorziet op de volgende website een online geschillenbeslechting platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform is een toegangspunt voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor geschillen met betrekking tot online verkopen en dienstverlening tussen handelaars en consumenten. Wij zijn echter niet verplicht of bereid om aan deze alternatieve geschillenbeslechtingprocedure deel te nemen.