BĄDŹCIE DUMNI ZE SWOICH PRZEKONAŃ.
TAK JAK MY W LEE.

Z pasją stawiamy sobie wyzwania i łączymy ludzi, aby tworzyć bezpieczniejszą, bardziej zrównoważoną przyszłość.

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO REALIZACJI CELÓW FIRMY DO LAT 2025–2030

FOR A WORLD THAT WORKSTM

Nasze produkty muszą spełniać co najmniej jeden z 3 filarów naszych globalnych standardów projektowych, a podczas procesów produkcyjnych wszystkie używane środki chemiczne muszą być sprawdzane pod kątem zgodności z ZDHC MRSL.

PREFEROWANE MATERIAŁY

Jednym ze sposobów na spełnienie standardu „For A World That WorksTM” jest produkowanie odzieży z materiałów przynajmniej w 70% pochodzących z listy preferowanych materiałów.​

Figurująca na naszej liście preferowanych materiałów bawełna obejmuje bawełnę uprawianą przy wykorzystywaniu zaawansowanych praktyk rolniczych, bawełnę z recyklingu pochodzącą z zatwierdzonych źródeł poużytkowych lub poprzemysłowych oraz bawełnę certyfikowaną zgodnie z zasadami ekologicznymi lub innymi zasadami ramowymi. Jako domieszki do bawełny używamy włókien naturalnych, takich jak konopie i len. Stosujemy też włókna syntetyczne na bazie naturalnej masy celulozowej, takie jak lyocell i modal, które są produkowane przy użyciu mniejszej ilości wody i energii w porównaniu z produkcją tradycyjnej bawełny. Dowiedz się więcej o włóknach wymienionych na naszej liście preferowanych materiałów

Dowiedz się więcej

EKOLOGICZNE TKANINY

tandard „For a World That WorksTM” spełniamy również wtedy, gdy dżins (przed cięciem i szyciem) pochodzi z zakładu włókienniczego, w którym udaje się oszczędzić co najmniej 90% wody słodkiej w stosunku do poziomu wyjściowego z okresu 2018–2019.

Nasz program Indigood® pozwala prowadzić pomiary, weryfikować i corocznie monitorować zużycie wody słodkiej w zakładach produkcji dżinsu. Ma to na celu oszczędzenie milionów litrów wody oraz wyznaczanie kierunku zmian w całej branży. Oszczędność musi być weryfikowana przez niezależną firmę zewnętrzną w ramach naszego programu Indigood®. Dowiedz się więcej o naszym programie oszczędzania wody słodkiej w ramach inicjatywy Indigood.

LEARN MORE

EKOLOGICZNE WYKOŃCZENIA

Wewnętrznie monitorujemy nasze procesy prania przy użyciu platformy informatycznej Environmental Impact Measure (EIM) stworzonej przez firmę Jeanologia.

Narzędzie to ocenia takie obszary jak woda, energia, chemia i zdrowie pracowników oraz oblicza ogólny „wynik wpływu”. Aby spełnić wymagania standardu „For a World That WorksTM” w zakresie ekologicznego wykończenia, przetwarzanie produktów musi odbywać się przy użyciu technik wykończeniowych, które osiągnęły „niski wynik wpływu”. ​

GLOSSARY

While Lee’s material footprint includes very few animal-derived materials, we believe in treating animals with care and respect and actively promote and pursue further development and use of viable commercial substitutes to animal-derived materials. In cases where we use animal derived materials in our products, we are committed to ensuring the animal’s ethical treatmen.

Our sustainability platform that unites Lee’s legacy of innovation and purpose with a new vision of the future. Through purposeful design, meaningful partnerships, and a commitment to the planet, Lee will bring people together to create more sustainable future.

We are committed to the responsible use of forest-derived materials. Lee prioritizes the use of certified-sustainable sources, with a preference for Forest Stewardship Council (FSC)-certified materials. We also actively reduce virgin material use and increase materials with recycled content, with a priority to include both post-consumer recycled materials and innovative solutions including alternative fiber sources such as agriculture residues. Read our policy here.

To ensure social responsibility and environmental sustainability within our complex supply chain, we expect our contract supplier factories to comply with our Terms of Engagement and our Global Compliance Principles , which are regularly audited by our internal and third-party auditors. These Principles are brought to life through our Factory Facility Guidelines and Factory Audit Procedures. Our goal is for every supplier factory to operate with the same high standards as our owned manufacturing facilities.

Durable, comfortable and natural compliment fiber to cotton. Hemp requieres less water to grow as compared to conventional cotton.

Indigood® denim fabric must come from a denim mill that has achieved at least 90% reduction in fresh water use from an independent third-party established 2018-2019 baseline.

Jacron is vegan leather alternative made from cellulose and is used as a substitute for leather patches on some of our jeans.

The newest way to mimic a lived-in look, lasers can be used to create whiskers, holes, or patterns. The advanced process digitizes design and development, easily distressing a pair of Lee jeans in a few minutes.

Cotton certified to have been grown from non-genetically modified seeds, with minimal fertilizers and pesticides such as GOTS certified, OCS certified cotton.

Regenerative cotton uses farming practises that help to keep the land fertile, restore biodiversity and add carbon to the soil while aiming to secure the wealth of those who live on it.

Cotton from validated sources of postindustrial or post-consumer. Recycled cotton prevents additional textile waste and requires fewer resources than virgin cotton.

Nylon made from recycled materials, which may include fabric scraps, fishing nets, or old clothes

Polyester made from recycled materials.

Our owned and operated facilities will be powered by 100% renewable energy by 2025. Through our parent company, Kontoor Brands, we are in the process of establishing a Science Based Target.

Restricted Substance List: Lee requires our suppliers and business partners to certify their compliance to our Restricted Substance List (RSL). The RSL is an integral part of quality and Manufacturing Control Programs in chemical management. Read our RSL here.

ZDHC MRSL – Zero Discharge of Hazardous Chemicals Manufacturing Restricted Substances List is a list of chemical substances banned from intentional use in the processing of textile materials, leather, rubber, foam, adhesives and trims used in textiles, apparel, and footwear industry. Intentional use means the substance used deliberately in a chemical product to achieve a desired look or functionality.