Najważniejsze punkty dotyczące ochrony prywatności

Ta strona internetowa zawiera najważniejsze punkty informacji o ochronie prywatności dotyczące wszystkich interakcji użytkownika z tą stroną internetową oraz przetwarzania danych w przypadku zakupu naszych towarów.

Pełna informacja o ochronie prywatności jest dostępna tutaj:

Kto jest stroną odpowiedzialną?

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzaniem danych w związku z niniejszą stroną internetową jest spółka LeeWrangler Belgium Services BV (podmiot ten zarządza stroną internetową, odpowiada za wszystkie działania marketingowe i zarządza zakupami dokonanymi za pośrednictwem strony internetowej).

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

Gromadzimy dane osobowe użytkowników w następujących celach:

  • -Administrowanie kontem klienta (w celu realizacji umowy z użytkownikiem)
  • -Kontrola klienta (zapobieganie oszustwom i sprawdzanie wypłacalności) (ponieważ mamy w tym uzasadniony interes)
  • -Zobowiązania prawne i podatkowe (ponieważ podlegamy zobowiązaniom prawnym)
  • -Marketing bezpośredni (tylko za zgodą użytkownika)
  • -Przeprowadzanie ankiet i analizy (tylko za zgodą użytkownika)
  • -Profilowanie (tylko za zgodą użytkownika)
  • -Rozwiązywanie sporów sądowych (ponieważ mamy w tym uzasadniony interes).
Używamy plików cookie

Niektóre informacje są gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie . Ustawieniami plików cookie można zarządzać za pomocą naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub za pomocą ustawień przeglądarki.

Jakie prawa mają użytkownicy?

Użytkownikom przysługują następujące prawa w zakresie ochrony danych: prawo do uzyskania dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody.

Jak można się z nami skontaktować?

W sprawie wszelkich zapytań lub skarg można się z nami skontaktować pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: LeeWrangler Belgium Services BV, attn. Legal Department, 2600 Berchem, Posthofbrug 2 – 4, The Link.

Jak złożyć skargę?

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego (w naszym przypadku głównym organem nadzorczym jest belgijski Urząd Ochrony Danych Osobowych:www.dataprotectionauthority.be).