Warunki sprzedaży

1. Czym jest ten dokument? Dlaczego jest istotny?

Niniejsze warunki sprzedaży („Warunki sprzedaży”) regulują zakup produktów, które promujemy i sprzedajemy na tej Stronie („Produkty”) oraz wysyłkę takich Produktów do krajów, w których realizujemy dostawy. „Strona” oznacza tę stronę internetową. Dokonując zakupu na tej Stronie, należy potwierdzić akceptację niniejszych Warunków sprzedaży, co spowoduje zawarcie umowy między użytkownikiem a nami, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków sprzedaży. Dlatego też ważne jest, aby uważnie przeczytać niniejsze Warunki sprzedaży przed złożeniem zamówienia na Produkty na tej Stronie („Zamówienie”).

Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić naszą stronę Często zadawane pytania lub skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, którego dane kontaktowe podano na stronie Kontakt).

2. Kim jesteśmy?

W niniejszych Warunkach sprzedaży terminy „my” i „nas” oznaczają sprzedawcę Produktów, czyli firmę odpowiedzialną za sprzedaż konsumentom w wybranym przez użytkownika kraju dostawy Produktów. Pełną listę firm prowadzących sprzedaż w poszczególnych krajach podano tutaj . Po dokonaniu zakupu można również zweryfikować firmę podaną na potwierdzeniu płatności. Nasze dane kontaktowe można znaleźć na stronie Kontakt , zarządzanej przez nasz dział obsługi klienta.

3.Czy opisy produktów i ceny są bezbłędne?

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o Produktach były dokładne i aktualne. Nie gwarantujemy jednak, że nie będzie błędów w opisie i/lub cenach Produktów lub że Produkty będą zawsze dostępne, gdy użytkownik zechce złożyć na nie Zamówienie.

Ponadto kolory wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od systemu komputerowego i ustawień, dlatego nie możemy zagwarantować, że komputer będzie dokładnie wyświetlać takie kolory.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania informacji o Produktach wyświetlanych na naszej Stronie, w tym w odniesieniu do cen, opisu i dostępności. Zmiany te nie będą jednak miały wpływu na zamówienia, w przypadku których wysłano już wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia (patrz poniżej).

4. Jak można dokonać zakupu na tej Stronie?

Opisujemy tutaj wszystkie kroki niezbędne do dokonania zakupu (termin prawny: sfinalizowanie umowy zakupu) na naszej Stronie. Poniższy proces będzie dostępny w następujących językach, w zależności od witryny internetowej, do której użytkownik ma dostęp: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski, polski.

Umowa zostanie zawarta na koniec procesu i będzie również dla nas dostępna w przyszłości, ale nie będzie podlegać żadnym zmianom.

Krok 1: składanie zamówienia

Aby sfinalizować zakup, najpierw należy złożyć Zamówienie na Produkty. Następnie zamówienie musi zostać przez nas zaakceptowane.

Aby złożyć zamówienie, należy mieć ukończone 18 lat. Aby złożyć zamówienie, należy wybrać Produkty na Stronie, wybrać preferowaną metodę wysyłki i, wedle uznania, inne opcjonalne usługi, a następnie kliknąć przycisk „KUP TERAZ”. Nie przyjmujemy Zamówień złożonych w jakikolwiek inny sposób niż opisano powyżej.

Krok 2: potwierdzamy odbiór zamówienia

Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia „Potwierdzenie zamówienia”. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia zawiera szczegółowe informacje dotyczące zamówienia (np. nr zamówienia, informacje o produktach, cenach, adres wysyłki, koszty dostawy i inne). Należy pamiętać, że wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia NIE oznacza jeszcze przyjęcia Zamówienia.

Krok 3 (opcjonalny): płatność z góry za pomocą alternatywnej metody płatności (APM)

Zazwyczaj pobieramy płatność za Zamówienie po potwierdzeniu wysyłki odpowiednich Produktów (patrz krok 4 poniżej).

Jeśli jednak użytkownik wybierze jedną z naszych alternatywnych metod płatności wymagającą dokonania płatności z góry, pobierzemy płatność po potwierdzeniu zamówienia (patrz krok 2 powyżej). Więcej informacji można znaleźć w Warunkach płatności.

Krok 4: potwierdzamy, że Produkty zostały wysłane – umowa została zawarta!

Gdy Zamówienie zostanie przez nas przyjęte, wyślemy do użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że wysłano wszystkie Produkty lub ich część („wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki”)

Gdy użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki, oznacza to, że zamówienie zostało przez nas przyjęte, a umowa zakupu między użytkownikiem a nami została zawarta w odniesieniu do faktycznie wysłanych produktów. Taka umowa składa się z: zamówienia, potwierdzenia zamówienia i wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki oraz aktualnych warunków sprzedaży. Żadne inne warunki nie mają zastosowania.

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki będzie zawierać niemodyfikowalną kopię Warunków sprzedaży obowiązujących w momencie zawarcia umowy zakupu, do wglądu w przyszłości.

5. Co się stanie, jeśli produkty nie będą dostępne?

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje o Produktach są zawsze dokładne. Jednak podczas składania Zamówienia może się zdarzyć, że niektóre Produkty będą niedostępne.

Jeśli Zamówienie obejmuje wiele Produktów, umowa zostanie zawarta tylko w odniesieniu do Produktów, które zostały wyraźnie wymienione w wiadomości e-mail z Potwierdzeniem wysyłki. Powyższe postanowienie ma zastosowanie nawet, gdy użytkownik dokona płatności (lub zleci płatność) za pomocą wybranej metody płatności przed zawarciem umowy. Jeżeli w takim przypadku umowa nie zostanie zawarta z jakiegokolwiek powodu, wówczas powiadomimy o tym użytkownika pocztą elektroniczną (w przypadku częściowej akceptacji umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki) i zwrócimy wpłaconą kwotę bez zbędnego opóźnienia.

6. Kontrole danych

Podczas składania zamówienia przez użytkownika możemy przeprowadzić pewne kontrole przed jego realizacją. Kontrole te mogą obejmować weryfikację adresu lub sprawdzenie pod kątem nadużyć. Podejrzewane oszustwa na naszej Stronie będą badane i w razie konieczności ścigane.

7. Odmowa przyjęcia zamówienia

Chociaż staramy się zawsze przyjmować zamówienia, możemy jednak odrzucić zamówienie w określonych przypadkach, na przykład gdy:

  • odkryjemy, że na naszej Stronie wystąpił błąd związany z zamówionymi przez użytkownika Produktami, na przykład w odniesieniu do ceny lub opisu;
  • zamówione produkty są chwilowo lub trwale niedostępne;
  • mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że użytkownik zamierza odsprzedać Produkty. Strona internetowa służy wyłącznie do sprzedaży przez nas naszych produktów konsumentom końcowym. Oznacza to, że zakup produktów do odsprzedaży jest surowo zabroniony.
  • Oprócz odmowy przyjęcia Zamówienia mamy również prawo podjąć wszelkie inne działania przeciwko użytkownikowi, w tym między innymi zastosować ograniczenia dotyczące sprzedaży użytkownikowi lub zawiesić bądź zamknąć konto użytkownika.

Jeśli nie będziemy mogli przyjąć zamówienia, skontaktujemy się z użytkownikiem pocztą elektroniczną jak najszybciej, ale w każdym przypadku nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli nie będziemy mogli przyjąć Zamówienia, ponieważ Produkty nie są już dostępne, lub z powodu błędu w cenie i/lub innych informacjach na naszej Stronie, zwrócimy użytkownikowi wszelkie kwoty, które mogły już zostać naliczone za takie Produkty.

Jeśli wybrano alternatywną metodę płatności, w drodze wyjątku możemy pobrać płatność, zanim odkryjemy, że Produkty są niedostępne. W takim przypadku niezwłocznie skontaktujemy się z użytkownikiem i dokonamy pełnego zwrotu wpłaconej kwoty.

8. Jak można zapłacić za Produkty?

Akceptujemy kilka metod płatności za zakupy dokonywane na tej Stronie. Szczegółowe informacje na temat warunków płatności można znaleźć w naszym Regulaminie płatności

Ceny zakupu wyświetlane na Stronie zawierają podatek VAT, w stosownych przypadkach. Stawki za wysyłkę będą naliczane oddzielnie dla każdego zamówienia i zależą od kraju, do którego zamówienie ma zostać dostarczone.

Ceny są podawane w walucie lokalnej kraju użytkownika. .

Całkowita cena określona na ekranie końcowym składania zamówienia zawiera podatek i koszty wysyłki. Ta cena zostanie podana w potwierdzeniu zamówienia.

9. Kiedy Produkty zostaną dostarczone? Czy można śledzić przesyłkę?

Oferujemy szeroki zakres opcji dostawy, spośród których użytkownik może wybrać tę, która najlepiej odpowiada jego potrzebom. W przypadku różnych opcji dostawy mogą obowiązywać określone warunki i postanowienia dotyczące dostawy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych Warunkach dostaw.

Można śledzić wysyłkę swoich produktów, klikając łącze „Śledź moje zamówienie” w wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki. Uwaga: łącze prowadzi do strony internetowej przewoźnika, która nie jest przez nas kontrolowana.

10 Użytkownik chce zwrócić produkt zakupiony na Stronie. Co należy zrobić?

Mamy nadzieję, że wszyscy klienci będą zadowoleni z zakupów, jednak rozumiemy, że mogą chcieć zwrócić wszystkie lub niektóre Produkty. Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony z zakupu lub zmienił zdanie w sprawie ich zakupu, może zwrócić produkty w ciągu 15 dni od ich otrzymania (prawo do odstąpienia od umowy).

Ponadto można zwrócić wadliwe produkty w ciągu 2 lat lub dłuższego okresu określonego przez lokalne prawo (gwarancja prawna dla towarów konsumpcyjnych).

W obu przypadkach użytkownik może otrzymać zwrot pieniędzy. Szczegółowe informacje, warunki i instrukcje dotyczące zwrotów można znaleźć w naszych Warunkach zwrotu.

11. Z kim można się skontaktować w razie problemów z zakupem lub Produktem lub w celu złożenia skargi? Czy oferujemy obsługę posprzedażową?

W razie problemów lub chęci złożenia skargi dotyczącej Produktu lub zakupu dokonanego na tej Stronie internetowej lub w celu uzyskania pomocy po dokonaniu zakupu można skontaktować się z nami, korzystając ze strony Kontakt, zarządzanej przez nasz dział obsługi klienta.

12. Zdarzenia poza naszą kontrolą

Czasami mogą wystąpić zdarzenie poza naszą kontrolą. Do przykładów takich zdarzeń zaliczają się: strajki, blokady lub inne działania przemysłowe stron trzecich, niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataku terrorystycznego, wojny (zadeklarowane lub nie), groźby lub przygotowania do wojny, pożary, wybuchy, burze, powodzie, trzęsienia ziemi , osiadanie, epidemie bądź inne klęski żywiołowa lub awarie publicznej bądź prywatnej sieci telekomunikacyjnej.

Jeśli zdarzenie poza naszą kontrolą będzie miało wpływ na realizację naszych zobowiązań, skontaktujemy się z użytkownikiem najszybciej jak to możliwe; nasze zobowiązania zostaną zawieszone, a czas realizacji naszych zobowiązań zostanie przedłużony o czas trwania zdarzenia poza naszą kontrolą.

Jeśli zdarzenie poza naszą kontrolą wpłynie na dostawę produktu do użytkownika, wyznaczymy nową datę dostawy po zakończeniu zdarzenia poza naszą kontrolą. Użytkownik może anulować zamówienie, jeśli wystąpi zdarzenie poza naszą kontrolą i użytkownik nie chce, abyśmy dostarczyli produkt.

13. Jaka jest nasza odpowiedzialność, jeśli coś pójdzie nie tak w przypadku zakupu lub Produktu?

Nasza odpowiedzialność za szkody spowodowane nieumyślnym zaniedbaniem, niezależnie od podstawy prawnej, jest ograniczona w następujący sposób: (i) będziemy ponosić odpowiedzialność do kwoty przewidywalnych szkód typowych dla tego typu umowy z powodu naruszenia zobowiązań umownych; (ii) nie będziemy ponosić odpowiedzialności z tytułu drobnych naruszeń jakiegokolwiek innego zobowiązania do zachowania ostrożności.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do żadnej odpowiedzialności ustawowej i odpowiedzialności za szkody w wyniku uszczerbku na zdrowiu. Ponadto ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeśli i w zakresie, w jakim przyjęliśmy określoną gwarancję. Powyższe postanowienia mają zastosowanie do naszej odpowiedzialności z tytułu zbędnych wydatków.

W każdym przypadku użytkownik ma obowiązek podjąć odpowiednie środki w celu zapobieżenia szkodom i zmniejszenia ich wpływu..

Należy również pamiętać, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie naszych zobowiązań na mocy niniejszych Warunków sprzedaży, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie wynika z okoliczności poza naszą uzasadnioną kontrolą (patrz punkt 12 niniejszych Warunków sprzedaży), problemów po stronie naszych dostawców, niespełnienia przez użytkownika obowiązku przekazania nam prawidłowych informacji lub działań mających na celu uzyskanie zapłaty należnych kwot. Powiadomimy użytkownika o wszelkich takich nieprzewidzianych zdarzeniach jak najszybciej po ich wystąpieniu i dołożymy wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć ich wpływ na realizację naszych zobowiązań. Jeżeli takie zdarzenia będą trwać dłużej niż 2 tygodnie, użytkownik będzie uprawniony do anulowania Zamówienia i uzyskania zwrotu pieniędzy.

Żadne postanowienie niniejszych Warunków sprzedaży nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta, takie jak prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do bezpłatnej gwarancji na wadliwe towary, jak wspomniano w Klauzuli 10 powyżej i żadne postanowienie niniejszych Warunków sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

14. Czy dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane na tej Stronie? W jakim celu? W jaki sposób?

Składając Zamówienie, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przetwarzania Zamówienia. Będziemy przetwarzać dane użytkownika zgodnie z naszą Polityką prywatności Polityką prywatnośc.

15. Korzystanie ze Strony internetowej

Korzystanie z niniejszej Strony internetowej podlega również Warunkom korzystania ze Strony internetowej Strony internetowej.

16. Jakie prawo ma zastosowanie? Jaki sąd jest właściwy w przypadku sporów? Czy istnieje możliwość alternatywnego rozstrzygnięcia sporu?

iniejsze Warunki sprzedaży podlegają przepisom prawa kraju doręczenia mającym zastosowanie do zamówienia, bez względu na normy kolizyjne, w tym bez ograniczeń lokalnym przepisom prawa wdrażającym dyrektywę o prawach konsumenta 2011/83/UE.

Właściwe sądy tego kraju mają wyłączną właściwość w rozwiązywaniu wszelkich sporów wynikających z zakupu dokonanego na niniejszej Stronie internetowej lub związanych z jakimkolwiek Produktem, bez uszczerbku dla wszelkich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do wszczęcia postępowania sądowego w zwykłym miejscu zamieszkania lub siedziby konsumenta.

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta stanowi punkt wyjścia do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących umów w sprawie sprzedaży internetowej i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami a sprzedawcami. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie posiadamy zasobów wymaganych do podjęcia procedury rozstrzygania sporów przed tym alternatywnym podmiotem rozstrzygającym spory.